RGM Introduction Course May 18-19

Ronnie Gardiner Method Introduction Course May 18-19

Place: Björnbo 1, Lidingö

Time:  Saturday 10.00–18.00
Sunday   10.00 – 18.00

Course Fee: The price for the course (two days) are 5 200 SEK plus tax.  Lunches and coffee are included in the price.

Language: The course will be instructed in Swedish mixed with with American English. It will be easy to understand.

Register by sending an email with name and adress to: info@ronniegardinermethod.com

 Information på svenska om kursen:

Plats: Björnbo 1, Lidingö, Sverige

Tid: Lördag   kl. 10.00-18.00
Söndag kl. 10.00-18.00

Kursavgift: Kostnad för kursen (2 dagar) är 5 200 kr+moms. I kursavgiften ingår även lunch och kaffe båda dagarna.

Språk: Kursen kommer att hållas på svenska med viss inblandning av amerikansk engelska. Det kommer vara lätt att förstå även för den som inte pratar engelska flytande.

Anmälan (namn och kontaktuppgifter) skickas via mejl till info@ronniegardinermethod.com